Projekta vadītājs: Dr.hab., LZA akad. Jevgeņijs Kotomins

Reducējamo metālu oksīdi ir visdaudzpusīgākie cieto vielu savienojumi, kam piemīt plaša ķīmisko īpašību daudzveidība atkarībā no metāla oksidēšanās pakāpes. Tādiem kompleksiem materiāliem kā porainie tīkli, nanokristāli un funkcionalizētās virsmas ir visnozīmīgākā loma (foto) katalīzē, mikroelektronikā, enerģijas pārveidē un uzglabāšanā, sensoru un kurināmā šūnu tehnoloģijās. Aktivitāte apvieno uz mērķi vērstus eksperimentālos un teorētiskos pētījumus, kas veltīti (1) oksīdu reducējamības cēloņu un detaļu pētījumiem, (2) jaunu nanostrukturēto reducējamo oksīdu sistēmu audzēšanas un sintēzes ceļu izveidei, (3) oksīdu sistēmu reducējamības izmantošanai un manipulēšanai, lai sasniegtu nepieciešamo funkcionalitāti, un (4) nākotnē izmantojamu reducējamo oksīdu jaunu pielietojumu un koncepciju izpētei. Iegūtā fundamentālā izpratne paver jaunas iespējas ķīmiskās reaktivitātes izmantošanai, kontrolei un manipulēšanai, kas tādējādi sekmē jauno oksīdu struktūru ar unikālām īpašībām racionālu izveidi. Tas ļauj izveidot jaunus tehnoloģijas virzienus un veicināt Eiropas industrijas attīstību. Eiropas eksperti, kas koordinē savu inovatīvo kopīgo pētījumu par reducējamiem oksīdiem, ar šo aktivitāti tādējādi pievēršas tādām svarīgām nākotnes sabiedrības un ekonomiskām problēmām kā efektīva un videi draudzīga sintēze un enerģijas pārveide.

Vairāk informācijas šeit.