COST akcija Nr. CA18112 - Mechanochemistry for Sustainable Industry (Mehanoķīmija ilgtspējīgai industrijai), 27.02.2019 - 26.02.2023.

Latvijas pārstāvji COST akcijas vadības komitejā Dr Kirill SHUBIN (OSI), Dr Edgars ELSTS (LU CFI).

https://www.cost.eu/actions/CA18112

Šajā Cost akcijā, lai risinātu vairākas problēmas, kas ir ES darba kārtībā, tiek veidots ilgtspējīgas mehanoķīmiskās industrijas tīkls (Mech @ SusInd).

Fiziķi, ķīmiķi un inženieri veido daudzšķautņainu kopienu, kurai ir ilgas tradīcijas mehāniski ķīmisko pētījumu jomā un unikālas zināšanas, kas izmantojamas veicinošām tehnoloģijām. Mehāniskā ķīmija ir ķīmijas nozare, kas koncentrējas uz ķīmisko transformāciju aktivizēšanu, izmantojot mehāniskos spriegumus cietvielu fāzē bez šķīdinātājiem. Mehanoķīmiski var veikt tās pašas reakcijas bez šķīdinātājiem, kuras pašlaik visā pasaulē tiek veiktas laboratorijās un rūpniecībā ar šķīdinātājiem, radikāli samazinot šķīdinātāju atkritumus. Galvenais jautājums ir jaunu izejvielu meklējumi, kas varētu kļūt par alternatīvu kritiskām izejvielām, vai arī tām izejvielām, kurām tiek plānota vispārējās pieejamības samazināšanās.

Cietvielu reakcijas ļauj izpētīt jaunus sintēzes ceļus, kas var izraisīt jaunu kontroli pār stereoselektivitātes vai stehiometriskā efektivitātes / atomu ekonomiju. Turklāt, dažādu reakciju procesu izpēte veicina slikti šķīstošu, bet lētāku reaģentu vai jaunu izejvielu pieejamību.