Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Projekta norises laiks 15.06.2017 – 15.12.2017.

Projektā iesaistītās valstis un institūcijas:

  1. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvija (Dr. Jānis Kleperis)
  2. Freiburgas Universitātes Fizikas institūta Eksperimentālās polimēru fizikas daļa, Vācija (Prof. Ginters Reiters)

Projekta mērķis(i):

Projekta mērķis – savstarpēja zināšanu apmaiņa par nanostrukturētiem polimēriem, to kompozītiem ar ogles un oksīdu nanodaļiņām; par inovatīvām nanostrukturētu materiālu sintēzes metodēm un to fizikāl-ķīmisko īpašību pētījumiem.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms:

Tiešā mērķa grupa: Projektā iesaistītais zinātniskais personāls (5 Latvijas un 3 Vācijas)

Netiešā mērķa grupa: līdz 25 dalībnieki plānotos semināros katrā valstī; sabiedrības tieša iesaistīšana publicitātes aktivitātē - izstādē “Vide un Enerģija 2017” 2017 gada 19.-22. oktobrī, Ķīpsala Rīgā, Latvijā, kad katrā no pasākuma 4 dienām vismaz 150-300 apmeklētāji interesēsies par projekta rezultātiem un citiem eksponātiem LU CFI stendā.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s):

  1. Rīga (Latvija) un Freiburga (Vācija). Savstarpēja komunikācija meklējot un gatavojot kopīgus projektus H2020 tēmu ietvaros par inovatīviem materiāliem un atjaunojamās enerģijas iegūšanu un uzglabāšanu (Rīga un Freiburga, 2017.gada jūnijs – decembris).
  2. Freiburga (Vācija). Iesaistītā personāla vizīte Freiburgas universitātes Fizikas institūtā, Latvijā sagatavoto paraugu izpēte. Tālāka datu un rezultātu analīze un kopīga interpretācija, rezultātu prezentācija LU CFI (14.-21.septembris).
  3. Rīga (Latvija). Iesaistītā personāla vizīte Latvijas Universitāte Cietvielu fizikas institūtā, Vācijā sagatavoto paraugu izpēte, datu un rezultātu analīze un kopīga interpretācija, rezultātu prezentācija Freiburgas Universitātes Fizikas institūtā (18.jūnijs – 1.jūlijs un 26.-28. septembris).

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks:

Tiks organizēti 3 semināri, lai partneru institūtu darbiniekus un studentus iepazīstinātu ar attiecīgi otra partnera institūta pētījuma tēmām un konkrētā pētnieka pētījumiem – divi Rīgā LU CFI (Freiburgas universitātes Fizikas institūta pētnieks B.Zhang 28.jūnijā un tā paša institūta Eksperimentālās polimēru fizikas daļas vadītājs, profesors G.Reiters 27.septembrī); un viens Freiburgas Universitātes Fizikas institūtā (19.septembrī uzstājas LU CFI jaunie pētnieki A.Knoks, P.Lesničenoks un S.Ložkins).

Projekta rezultāti tiks izstādīti izstādē “Vide un Enerģija 2017” 2017 gada 19.-22. oktobrī, Rīgā.