Projekta numurs: PRD-5.ADVM.ODS-T001

Tips: EUROfusion

Projekta ilgums: 2021. – 2025.

Projekta vadītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI), Dr. phys. Aleksejs Kuzmins

Sadarbības partneris: Enerģētikas, vides un tehnoloģisko pētījumu tehnoloģiju centrs (CIEMAT, Spānija)

LU CFI finansējums: 64 000 EUR

Projekta kopsavilkums:

Ar oksīdu daļiņām stiprināti ferīta nerūsējošie tēraudi (ODS FS) ir daudzsološi strukturālie materiāli izmantošanai pie augstām temperatūrām kodolreaktoros un nākotnes kodolsintēzes iekārtās. Projekta mērķis ir rūpnieciskā mērogā demonstrēt STARS metodes spēju ražot ODS ferīta tēraudus ar mehāniskajām īpašībām, kas ir tuvas vērtībām, kas iegūtas ar parasto metodi, kurā itrija kā leģējošā elementa ievadīšanai tiek izmantota mehāniskā sakausēšana. Lai iegūtu atbilstošu itrija oksīda nanodaļiņu sadalījumu, tas prasīs dziļu izpratni par difūzijas un nokrišņu mehānismiem, kas saistīti ar STARS metodi.

LU CFI uzdevumi:

STARS ODS tērauda rentgenabsorbcijas spektroskopijas raksturojums dažādos ražošanas posmos.

 

Projekta mājaslapa