Tips: EUROfusion

Projekta ilgums: 2021 - 2025

Projekta vadītājs: Prof. Jevgenijs Kotomins, LU CFI

Kopējais finansējums: 530 KEUR

Projekta kopsavilkums: 

Šis projekts ir daļa no Eurofusion pētījuma par jauniem progresīviem materiāliem DEMO reaktoriem. Mūsu galvenā uzmanība tiek pievērsta optiskiem un dielektriskiem materiāliem, tostarp Al2O3 (korunds), MgAl2O4 špinelis, amorfais SiO2. Galvenā problēma ir izprast radiācijas izraisītos defektus šajos materiālos dažāda veida apstarošanas (neitroni, elektroni, joni, protoni) ietekmē un to degradāciju. Šim nolūkam mēs apvienojam vairākas labākās eksperimentālās un teorētiskās metodes, lai raksturotu radiācijas defektus un to attīstību. Mūsu partneru vidū šajā projektā ir vadošie eksperti no Spānijas, Francijas, Polijas, Ungārijas, Vācijas, Igaunijas u.c.

 

WPMAT FM komanda:

EUROFUSION Gerald Pintsuk g.pintsuk@fz-juelich.de
EUROFUSION Giacomo Aiello Giacomo.Aiello@euro-fusion.org
CIEMAT  (Spain) Rafael Vila Rafael.vila@ciemat.es
IPPLM (Poland)

Lukasz Ciupinski

Agnieszka Krawczyńska

lciupinski@gmail.com

akrawczynska@wp.pl

KIT (Germany) Theo Scherer theo.scherer@kit.edu
TARTU (Estonia) Aleksandr Lushchik aleksandr.lushchik@ut.ee
VR (Sweden)

Marek Rubel

Per Petersson

rubel@kth.se

ppeter@kth.se

UL (Latvia)

Eugene Kotomin

Anatoli Popov

kotomin@latnet.lv

popov@latnet.lv

CEA (France) Andrei Kanaev andrei.kanaev@lspm.cnr.sfr
EK-CER  / MTA (Hungary)

Ferenc Gillemot

Ildiko Szenthe

gillemot.ferenc@energia.mta.hu

Ildiko.szenthe@ek-cer.hu