2021. gada 3. februārī tiek atklāta pieteikšanās Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) konkursam “Saules Kauss 2021”, kas veicina skolēnu interesi par zinātni un alternatīviem enerģijas iegūšanas veidiem. Šogad konkursa atbalstītāju lokam pievienojas UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, aicinot konkursā piedalīties UNESCO Asociēto skolu projekta (ASP) dalībskolas Latvijā.

Konkursa ietvaros 5. - 12. klašu skolēni veido komandas, kuras no institūta sagādātajiem materiāliem izgatavo automašīnas, laivas vai lidmašīnas modelīšus, kuri darbojas, izmantojot tikai alternatīvo enerģijas resursu – Sauli.  Šī iniciatīva aktualizē ANO Ilgtspējīgās attīstības 7. mērķi par piekļuves nodrošināšanu uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai, veicinot tīrās enerģijas izpēti jauniešu vidū.

Ja apstākļi ļaus, tad 22. maijā LU CFI teritorijā, Rīgā, Ķengaraga ielā 8, norisināsies noslēguma pasākums, kura laikā notiks komandu izveidoto modelīšu sacensības un uzaicināto viesu lekcijas par aktuālām tēmām atjaunojamo energoresursu jomā. Konkursa uzvarētāji, kā jau katru gadu, tiks apbalvoti.

LU CFI ir vadošais pētniecības centrs Latvijā, kas veic starptautiski konkurētspējīgu pētniecību materiālu zinātnē, izglīto studentus moderno tehnoloģiju un materiālu zinātnē un sniedz inovatīvus risinājumus rūpniecības vajadzībām. “Saules kauss” tiek īstenots ar mērķi aicināt degsmes pilnos jauniešus domāt, radoši darboties un diskutēt par zinātni un tās nozīmi nākotnes izaicinājumu risināšanā.

Konkurss pirms 13 gadiem aizsākās, lai jauniešiem parādītu, ka zinātnē ir daudz aizraujoša, ka tā rod risinājumus enerģētikas un vides problēmām un katrs pētījums var dot ieguldījumu lielam atklājumam nākotnē. Laikā, kad konkurss aizsākās,  alternatīvo enerģijas avotu tēma nebija tik ļoti populāra, tāpēc kopā ar jauniešiem tika veicināta tās nozīmība un izpratne. Konkursa organizatoru komandai prieks, ka daudzi jaunieši pēc dalības “Saules kausā” uzsāka studijas inženierzinātnēs, apliecinot to, ka šāda veida aktivitātes ir viens no ļoti efektīviem veidiem, kā uzrunāt un iesaistīt jauniešu auditoriju zinātniskajās aktivitātēs.

Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa ir pieejami konkursa organizatoru mājaslapā: https://www.cfi.lu.lv/notikumi/saules-kauss/

 

Ja valstī noteiktais ārkārtas stāvoklis neļaus rīkot konkursu klātienē, tiks rasts cits sacensību norises veids, par kuru organizatori informēs komandas savlaicīgi.

Dalīties