Publiskās lekcijas notiks LU CFI 14.decembrī plkst. 10:00.

Šā gada 13.-14. decembrī vizītē pie valsts amatpersonām un projekta izpildītājiem Latvijā ieradīsies EUROfusion programmas izpilddirektors Tonijs Donē (Tony Donné). Savas vizītes laikā T. Donē tiksies ar Latvijas Zinātņu (LZA) akadēmijas prezidentu Ojāru Spārīti, Latvijas Universitātes (LU) rektoru Indriķi Muižnieku, apciemos LU Akadēmisko centru, Izglītības un zinātnes ministriju un LU Cietvielu fizikas institūtu (LU CFI).

13. decembrī LZA akadēmiķiem tiks referēts par Eiropas kodolsintēzes pētniecības attīstību un perspektīvām (Roadmap ), savukārt LU CFI telpās 14. decembrī plkst. 10:00 zinātniekiem, studentiem un visiem interesentiem tiks nolasīta lekcija - Kodolsintēze: no zinātniskās fantastikas par zinātnes faktu (Fusion ).

Par Toniju Donē

Tonijs Donē laikā no 1985. līdz 2014. gadam strādāja Nīderlandes Enerģētikas fundamentālo pētījumu institūtā DIFFER (https://www.differ.nl). Savu karjeru institūtā viņš sāka kā pēc-doktorants, lēnām virzoties augšup pa karjeras kāpnēm – no pētnieciskās grupas līdz asociācijas EURATOM-FOM kodolsintēzes pētījumu vadītāja amatam. No 2009. līdz 2014. gadam T. Donnē koordinēja pasākumus kodolsintēzes pētniecības jomā Nīderlandē, kā arī izveidoja un vadīja Nīderlandes-Krievijas Kodolsintēzes fizikas un tehnoloģiju izcilības centru un bija ITER-NL konsorcija programmas direktors. Kopš 2014. gada jūnija viņš ir EUROfusion programmas vadītājs, kas ir viens no lielākajiem zinātniskās pētniecības konsorcijiem Eiropā. Gandrīz visa viņa zinātniskā karjera ir saistīta ar plazmas diagnostiku dažādos kodoltermiskās sintēzes reaktoros. 20 gadu laikā viņš ir cieši iesaistīts ITER projektēšanā un diagnostikas pētījumu izstrādē.

Izvērsts CV 

Dalīties