Detalizēta informācija par izsoles objektu, izsoles kārtību un pieteikuma forma pieejama zemāk:

 
 

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekta Nr. KC-PI-2020/47 “Optiskais gāzu sensors” (OG Sense) ietvaros radītā intelektuālo īpašuma - tehnoloģiju “Optical Gas Sensor” licences izsoles lietošanas izsoles uzvarētāju ir atzīts SIA OG Sense.