LUCFI 2015/4/ERAF

 

Iepirkuma LU CFI 2015/4/ERAF rezultāti

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2014/0047/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/007 „Jauni luminiscenti materiāli gāzu sensoriem un starojuma konvertoriem” vajadzībām. Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

 

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Materiālu piegāde.

Iepirkums ir sadalīts 11 daļās:

1.daļa: Optiskās detaļas (1);

2.daļa: Optiskās detaļas (2);

3.daļa: Optiskās detaļas (3);

4.daļa: Atomspēka mikroskopa adatas;

5.daļa: Ķivetes optiskajiem mērījumiem;

6.daļa: Tīģeļi un tīģeļu vāciņi;

7.daļa: Kriostata logi;

8.daļa: Dažādi materiāli;

9.daļa: Ķimikālijas;

10.daļa: Termodiodes;

11.daļa: Mikroviļņu oscilators.

CPV kods: 38000000-5; 24300000-7

04.03.2015.

14.04. 2015.
10:00

1

1

Iepirkums šai daļai ir pārtraukts

04.06.2015.

3 mēneši vai līdz visu līgumā paredzēto preču piegādei, ja tas notiek agrāk.

 

2

2

SIA „Optek”,
reģ.Nr.: LV50103720111,
Rīgas gatve 64, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

07.05. 2015.

1 838,00

3

1

Iepirkums šai daļai ir pārtraukts

04.06.2015.

 

4

4

SIA „Faneks”,
reģ.Nr. LV40002012606,
Kalna 17-1, Rīga, LV-1003

07.05. 2015.

2 088,00

5

6

SIA „Omnilab Baltic”, reģ.Nr.LV40103299003,
Mazā Nometņu 45a, Rīga, LV-1002

07.05. 2015.

983,40

6

4

SIA „Adrona”,
reģ.Nr. LV40003624468
Dzērbenes iela 27
Rīga, LV-1006

07.05. 2015.

1 199,20

7

3

SIA „Faneks”,
reģ.Nr. LV40002012606,
Kalna 17-1, Rīga, LV-1003

07.05. 2015.

896,00

8

3

UAB „Amtest”,
reģ.Nr.124904096, PVN reģ.Nr.LT249040917, Ratnyčios g. 58-108, Vilnius, Lietuva

 04.06.2015.

 1 823,85

9

6

SIA „Omnilab Baltic”, reģ.Nr.LV40103299003,
Mazā Nometņu 45a, Rīga, LV-1002

07.05. 2015.

3 900,17

10

1

Iepirkums šai daļai ir pārtraukts

04.06.2015.

 

11

3

SIA „Faneks”,
reģ.Nr. LV40002012606,
Kalna 17-1, Rīga, LV-1003

07.05. 2015.

3 700,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv  

Konkursa nolikums:               Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols:          

Noslēgtie līgumi:  1.daļa:        2.daļa:      3.daļa:        4.daļa:         5.daļa:         6.daļa:       7.daļa:       8.daļa:   8.daļa Grozījumi:     9.daļa:     10.daļa:  11.daļa: 

 Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem konkursam LUCFI 2015/4/ERAF:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Enola”, K.Valdemāra 48, Rīga, LV-1013

9

4 504,10

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Adrona”, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

5
8
9

1 218,49
2 193,25
4 166,18

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

3  
  SIA „Sentios” Pulkveža Brieža 3-4, Rīga, LV-1010
 

1

2
3

4
5
6
7
8

9

10

11

10 210,00

2 100,00

500,00

2 530,00
1 505,00
1 380,00
1 000,00

1 815,00

5 580,00

650,00

2 500,00

Pretendents atsauc savu piedāvājumu visām daļām

 
4  
  SIA „Faneks” Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003
 

6

1 482,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

5

SIA „HPLC Solutions” Upesgrīvas 76, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

9

4 205,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

6  
  SIA „Labochema Latvija” Dzērbenes 27, Rīga, LV-1006
 

4
5
6
9

2 180,50
1 098,65
1 241,50
4 262,25

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

7

SIA „Doma”, Skanstes 50C, Rīga, LV-1013

5

1 180,79

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

8

SIA „Optek”, Rīgas gatve 64, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

4
7
11

2 400,00
1 000,00
3 966,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

9

SIA „MyLab”, Pulkveža Brieža iela 35, Rīga, LV-1045

5

1 196,46

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.