Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 • Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs izsludina 2015. gada projektu konkursu

  Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs atbalsta projektus, kas veicina zinātnisko sadarbību starp Vāciju no vienas puses un Igauniju, Latviju un Lietuvu – no otras, kā arī veicina zinātnisko sadarbību Baltijas valstu starpā. Projekti var būt jebkurā zinātnes nozarē un visdažādākajās formās, piemēram, tematiskas vieslekcijas un semināri, pētījuma projekti, konferences, publikācijas.

 • Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs izsludina 2015. gada projektu konkursu

  Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs atbalsta projektus, kas veicina zinātnisko sadarbību starp Vāciju no vienas puses un Igauniju, Latviju un Lietuvu – no otras, kā arī veicina zinātnisko sadarbību Baltijas valstu starpā. Projekti var būt jebkurā zinātnes nozarē un visdažādākajās formās, piemēram, tematiskas vieslekcijas un semināri, pētījuma projekti, konferences, publikācijas.

 • Izsludināts gadskārtējais konkurss par Latvijas stipendiju „Sievietēm zinātnē”
  Mārīte Seile, Ojārs Spārītis un Johans Bergs, parakstot sadarbības protokolu gadskārtējam konkursam par Latvijas stipendiju „Sievietēm zinātnē”. Foto: Māris Morkāns

  23. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) parakstīts sadarbības protokols, dodot startu gadskārtējam konkursam par L`ORÉAL Latvijas stipendiju "Sievietēm zinātnē" ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Tās mērķis ir atbalstīt sieviešu iespējas veidot karjeru zinātnē, mudināt zinātnieces veikt savu pētniecisko darbību Latvijā, kā arī iedvesmot un iedrošināt topošās zinātnieces un zinātniekus, kas šodien vēl sēž skolas solā.

 • LU studentu ideju realizēšanai pieejami EUR 30 000
  Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs
  Anete Enikova, LU Studentu padome
  29.01.2015

  Lai sekmētu Latvijas Universitātes (LU) studentu iesaistīšanos akadēmiskās dzīves veidošanā, veicinātu pieredzes gūšanu un jaunrades attīstību, Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) izsludina LU studentu Projektu konkursu. Kopējais projektu konkursa finansējuma fonds 2015. gadam ir vairāk nekā 30 000 EUR.

 • 10 PhysicsWord izvēlētie raksti, kuri veltīti Starptautiskajam Gaismas gadam
 • Fizikālo eksperimentālo demonstrējumu konkurss

  Tiek izsludināts Fizikālo eksperimentālo demonstrējumu konkurss, kurš notiks 2015.gada 20.februārī viesnīcā Radisson Blu Latvija LU 73.zinātniskās konferences Nepārtrauktas vides fizikas simpozija ietvaros. Pieteikumus gaidām līdz 6.februārim.

 • Sveicam mūsu Latvijas Zinātņu akadēmijas gada zinātniskā sasniegumu Latvijā ieguvējus
  Pētījuma "Jauna evolucionāro algoritmu metode kristālisku un nanokristālisku materiālu lokālās nesakārtotības pētījumiem" autoru kolektīvs.
www.lza.lv

  Izstrādāta un pielietota jauna evolucionāro algoritmu metode kristālisku un nanokristālisku materiālu lokālās strukturālās un termiskās nesakārtotības pētījumiem, izmantojot rentgenstaru absorbcijas spektru analīzi. Mg. Jānis Timošenko, Dr. Andris Anspoks, Dr. Aleksandrs Kalinko, LZA korespondētājloceklis Aleksejs Kuzmins, akadēmiķis Juris Purāns, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts.