LUCFI 2015/38/ERAF

Iepirkuma LU CFI 2015/38/ERAF rezultāti

 

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v.
Šis iepirkums tiek veikts ERAF projekta Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām.
Šī iepirkuma metode ir sarunu procedūra bez izsludināšanas, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta 1.daļas 1.punkta nosacījumiem.

Iepirkuma priekšmets

Uzaicinājuma nosūtīšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN

Eksimēru lāzera sistēmas piegāde
CPV kods: 38000000-5

10.08.2015.

21.08.2015. 10:00

1

SIA „Fanex”,
reģ.Nr. LV40002012606,
Kalna 17-1, Rīga, LV-1003

28.08.2015.

līdz 30.11.2015.

55 501,00 USD, kas pēc kursa  piedāvājuma atvēršanas dienā 19.08.2015. līdzinās
50 268,09 EUR

 Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Noslēgtais līgums: