LUCFI 2015/33/ERAF

Iepirkuma LU CFI 2015/33/ERAF rezultāti             

 

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Šis iepirkums tiek veikts ERAF projekta Nr. 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/011 „LU Cietvielu fizikas institūta institucionālās kapacitātes attīstība” vajadzībām.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Iekārtu piegāde:
1.daļa: Augsti jutīgi starojuma detektori vāju infrasarkanā starojuma plūsmu un to laika atkarību mērīšanai;
2.daļa: Slēgta cikla hēlija kriostats, 1 gab.;
3.daļa: Pārnēsājams šķidra slāpekļa kriostats optiskās spektroskopijas mērījumiem, 1 gab.
CPV kods: 38000000-5

29.06.2015.

11.08.2015. 15:00

1

2

3

3

1

2

SIA „SKOG”,
Salacas 19-8, Rīga, LV-1019
SIA „Faneks”
Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003
SIA „Faneks”
Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003

03.09.2015.

līdz 2 mēnešiem

36 323,00

30 347,68, bet līgums netiek noslēgts, jo nav finansējuma

20 111,48, bet līgums tiek noslēgts par nepilnu apjomu -
10 261,78

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums:          Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols    Noslēgtie līgumi: 1.daļa: ;  2.daļa: iepirkums ir pārtraukts, jo nav finansējuma;  3.daļa:                             

 

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem konkursam LUCFI 2015/33/ERAF:

N. p.k.

Pretendents

Daļa

Noraidītā piedāvājuma  cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

UAB „Sentios”, Taikos pr. 40-13, LT-50231 Kaunas, Lietuva

1.

3.

39 393,00

25 777,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.
Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Optek”, Rīgas gatve 64, Ādaži, Ādažu nov., Rīgas raj.

1.

36 999,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.