LUCFI 2015/3/ESF

Konkursa LU CFI 2015/3/ESF rezultāti            

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v.
Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta Nr. Nr. 2013/0046/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/021 „Tehnoloģiski svarīgu materiālu eksperimentāli un teorētiski pētījumi” vajadzībām.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Materiālu piegāde.
Iepirkums ir sadalīts 7 daļās:
1.daļa: Laboratorijas materiāli (1);

2.daļa: Laboratorijas materiāli (2);

3.daļa: Laboratorijas materiāli (3);

4.daļa: Ķimikālijas (1);

5.daļa: Ķimikālijas (2);

6.daļa: Ķimikālijas (3);

7.daļa: Ķimikālijas (4).

CPV kods: 38000000-5; 24300000-7.

12.02.2015.

11.03. 2015.
10:00

1

3

SIA „Omnilab Baltic”, reģ.Nr.LV40103299003,
Mazā Nometņu 45a, Rīga, LV-1002

18.03.2015.

31.08.2015.

1 916,93

2

2

SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

18.03.2015.

31.08.2015.

1 051,25

3

1

SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

18.03.2015.

31.08.2015.

1 337,00

4

3

SIA „Omnilab Baltic”, reģ.Nr.LV40103299003,
Mazā Nometņu 45a, Rīga, LV-1002

18.03.2015.

31.08.2015.

660,27

5

1

SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

18.03.2015.

31.08.2015.

780,00

6

0

Tiks veikts jauns iepirkums PIL 8.2 panta 16.daļas 4.punkta kārtībā

18.03.2015.

 

 

7

0

Tiks veikts jauns iepirkums PIL 8.2 panta 16.daļas 4.punkta kārtībā

18.03.2015.

 

 

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv                

Konkursa nolikums:                 Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols          

Noslēgtie līgumi: 1.daļa:              2.daļa:           3.daļa:            4.daļa:        5.daļa:                                             

 

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Biotecha Latvia”,
reģ.Nr.: LV40103648320,
Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003

4

681,34

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Faneks”,
reģ.Nr. LV40002012606,
Kalna 17-1, Rīga, LV-1003

1
2

2 081,30
1 075,46

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

3

SIA „Labochema Latvija”,
reģ.Nr. LV40003925979,
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

1
4

2 381,28
708,30

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.