LUCFI 2015/28/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/28/ERAF

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v.
Šis iepirkums tiek veikts ERAF projekta Nr. 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/011 „LU Cietvielu fizikas institūta institucionālās kapacitātes attīstība” vajadzībām.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Iekārtu piegāde:
1.daļa: Augstas izšķirtspējas spektrometrs, 1 gab.;
2.daļa: Pārnēsājamais spektrometrs ar iebūvētu CCD kameras detektoru, 1 gab.;
3.daļa: Integrējošā sfēra luminiscences kvantu iznākuma noteikšanai, 1 gab.;
4.daļa: Ķimikāliju uzglabāšanas skapji, 2 gab.
CPV kods: 38000000-5

19.06.2015.

11.08.2015. 14:00

1

2

3

4

1

2

1

2

UAB „Elbis”, J.Galvydzio st. 11B-1, LT-08236 Vilnius, Lietuva
SIA „Optek”, Rīgas gatve 64, Ādaži, Ādažu nov., Rīgas raj.
SIA „Optek”, Rīgas gatve 64, Ādaži, Ādažu nov., Rīgas raj.
SIA „Labochema Latvija”,  Dzērbenes iela 27,
Rīga, LV-1006

28.08.2015.

līdz 2 mēnešiem

20 495,00

10 800,00

11 100,00

6 251,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums:                     Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols:           Noslēgtie līgumi:    1.daļa:    2.daļa:    3.daļa:   
4.daļa: iepirkums tika pārtraukts, jo uzvarējušais pretendents "Labochema Latvija" atteicās slēgt līgumu, bet nākamā pretendenta SIA "Sentios" piedāvātā cena pārsniedza šim pirkumam paredzētos līdzekļus.       

  Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem konkursam LUCFI 2015/28/ERAF:

N. p.k.

Pretendents

Daļa

Noraidītā piedāvājuma  cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Labochema Latvija”,
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27 Rīga, LV-1006

2

13 950,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

Personu apvienība SIA „Sentios”,
reģ.Nr. LV40103868193,
Pulkveža Brieža 3-4, Rīga, LV-1010 un UAB „Sentios”

4

12 000,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.