LUCFI 2015/20/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/20/ERAF         29.05.2015. ir veikti nolikuma grozījumi: ir noteikts, ka pasūtītājs veic 50% avansa maksājumu (Nolikuma 1.pielikuma 3.sadaļas „Preču piegādes nosacījumi” 3. punkta pirmais teikums) un ir pagarināts konkursa termiņš līdz 10:00 01.07.2015.

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/011 „LU Cietvielu fizikas institūta institucionālās kapacitātes attīstība” vajadzībām. Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Iekārtu piegāde
CPV kods: 38000000-5

08.05.2015.

01.07. 2015.
10:00

2

UAB „Energenas”
reģ.Nr. 300058451
Breslaujos g. 3-1045, LT-44403, Kaunas, Lithuania

03.08.2015.

ne vairāk kā 100 dienas

76 790,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv            

Konkursa nolikums:                                        Noslēgtais līgums: 

 

 Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem konkursam LUCFI 2015/20/ERAF:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītā piedāvājuma  cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Faneks”, Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003

77 900,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.