LUCFI 2015/17

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/17                               

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto
piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma
termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Turbomolekulāra vakuuma stacija kopā ar piederumiem, 1 komplekts.

Paredzamais līguma termiņš: 3 mēneši.

CPV kods: 38000000-5.

Starp 4 000 EUR  un 41 999.99 EUR

16.04.
2015.

27.04.
2015.
10:00

2

SIA „Faneks”, reģ.Nr. LV40002012606, Kalna 17-1, Rīga, LV-1003 

 13.05.2015.

 

3 mēneši

 9 770,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts:                   Saņemtie piedāvājumi:            Noslēgtais līgums:    

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem iepirkumam LUCFI 2015/17:

N. p.k.

Pretendents

Piedāvātā cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Doma”, reģ.Nr. LV40003003704, Skanstes 50C, Rīga, LV-1013

14 800,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.