LUCFI 2014/28/ERAF

Iepirkums LU CFI 2014/28/ERAF   

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2014/0047/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/007 „Jauni luminiscenti materiāli gāzu sensoriem un starojuma konvertoriem” vajadzībām.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Materiālu piegāde.
Iepirkums ir sadalīts 11 daļās:
1.daļa: Pētāmie materiāli (1);
2.daļa: Pētāmie materiāli (2);
3.daļa: Pētāmie materiāli (3);
4.daļa: Pētāmie materiāli (4);
5.daļa: Materiāli pētāmo pulveru presēšanai;
6.daļa: Termodiodes;
7.daļa: Materiāli optiskās magnētiskās rezonanses mērīšanai (1);
8.daļa: Materiāli optiskās magnētiskās rezonanses mērīšanai (2);
9.daļa: Materiāli optiskās magnētiskās rezonanses mērīšanai (3);
10.daļa: Materiāli optiskās magnētiskās rezonanses mērīšanai (4);
11.daļa: Materiāli optiskās magnētiskās rezonanses mērīšanai (5).
CPV kods: 38000000-5; 24000000-4

25.11.2014.

22.12. 2014.
10:00

1

1

SIA „Labochema Latvija”,
reģ.Nr. LV40003925979,
Dzērbenes iela 27,
Rīga, LV-1006

16.01.2015.

Līdz 31.08.2015. vai līdz visu līgumā paredzēto preču piegādei, ja tas notiek pirms 31.08.2015.

1 380,10

2

0

 

16.01.2015.

 

3

2

SIA „Labochema Latvija”,
reģ.Nr. LV40003925979, Dzērbenes iela 27,
Rīga, LV-1006

16.01.2015.

2 119,65

4

1

SIA „Adrona”,
reģ.Nr. LV40003624468
Dzērbenes iela 27
Rīga, LV-1006

16.01.2015.

3 304,96

5

2

SIA „Labochema Latvija”,
reģ.Nr. LV40003925979,
Dzērbenes iela 27,
Rīga, LV-1006

16.01.2015.

1 998,10

6

1

SIA „Labochema Latvija”,
reģ.Nr. LV40003925979,
Dzērbenes iela 27,
Rīga, LV-1006

16.01.2015.

860,00

7

1

 

16.01.2015.

 

8

1

SIA „Optek”,
reģ.Nr.: LV50103720111,
Rīgas gatve 64, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

16.01.2015.

700,00

9

1

SIA „Optek”,
reģ.Nr.: LV50103720111,
Rīgas gatve 64, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

16.01.2015.

2 300,00

10

0

 

16.01.2015.

 

11

0

 

16.01.2015.

 

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums:           

Piegādātāja jautājums 11.12.2014. par LUCFI 2014/28/ERAF 7.daļas pozīciju 1 un Iepirkumu komisijas atbilde 

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols:         

Noslēgtie līgumi:  1.daļa        3.daļa         4.daļa           5.daļa            6.daļa           8.daļa          9.daļa          

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem konkursam LUCFI 2014/28/ERAF:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Adrona”,
reģ.Nr. LV40003624468
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

2

2 313,97

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Derox”,
reģ.Nr. LV40003979539,
Daugavgrīvas 83, Rīga, LV-1007

5

2 287,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

3

SIA „Optek”,
reģ.Nr.: LV50103720111,
Rīgas gatve 64, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

7

2 400,00

Piedāvājums neatbilst tehniskajām prasībām.