LU CFI 2013/44/ESF

Iepirkums LU CFI 2013/44/ESF  

 

Lai izpildītu Publisko iepirkumu likuma jaunās redakcijas prasības iepirkumu komisija atcēla savu 31.01.2014. lēmumu par iepirkuma LUCFI 2013/44/ESF rezultātiem, vienotajā datu bāzē ieguva likumā noteikto informāciju par pretendentiem un 19.02.2014. pieņēma jaunu lēmumu par iepirkuma LUCFI 2013/44/ESF rezultātiem. Jaunais lēmums atšķiras no iepriekšējā tikai ar pieņemšanas datumu, konkursa rezultāti nemainījās.

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v.
Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta 2013/0045/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/018 „Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi” vajadzībām.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Ķimikāliju piegāde.
Iepirkums ir sadalīts 9 daļās:
1.daļa: Ķimikālijas (1);
2.daļa: Ķimikālijas (2);
3.daļa: Ķimikālijas (3);
4.daļa: Ķimikālijas (4);
5.daļa: Optiskie materiāli un pamatnes;
6.daļa: Laboratorijas trauki;
7.daļa: Laboratorijas trauki un materiāli (1);
8.daļa: Laboratorijas trauki un materiāli (2);
9.daļa: Gāzes.
CPV kods: 38000000-5; 24000000-4

19.12. 2013.

22.01. 2014.
10:00

1

3

SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

19.02.2014.

12 mēneši

2 052,80

2

4

SIA „Relakem”,
reģ.Nr. LV40003275600, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

19.02.2014.

12 mēneši

1 802,00

3

3

SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

19.02.2014.

12 mēneši

1 697,37

4

3

SIA „Enola”,
reģ.Nr. LV40103049886,
K.Valdemāra 48, Rīga, LV-1013

19.02.2014.

12 mēneši

491,00

5

2

SIA „Derox”
reģ.Nr. LV40003979539
Daugavgrīvas 83, Rīga, LV-1007

19.02.2014.

12 mēneši

8 007,00

6

2

SIA „Saint-Tech”,
jurid.adr.: Augusta Deglava 156-172, Rīga, LV-1021

19.02.2014.

12 mēneši

154,00

7

3

SIA „Saint-Tech”,
jurid.adr.: Augusta Deglava 156-172, Rīga, LV-1021

19.02.2014.

12 mēneši

1 258,70

8

3

SIA „LabTech”, reģ.Nr.LV40103415845,
jurid.adr.: Madonas 27-94, Rīga, LV-1084

19.02.2014.

12 mēneši

2 448,15

9

2

SIA “AGA”
reģ.Nr. LV40003068518
Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045

19.02.2014.

18 mēneši

2 233,41

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums:                   Noslēgtie līgumi: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

 Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

 

N. p.k.

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Enola”,
reģ.Nr. LV40103049886,
K.Valdemāra 48, Rīga, LV-1013

2

2 357,90

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Labochema Latvija”, reģ.Nr. LV40003925979, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

2
4

2 144,22
1 124,67

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

3

SIA „Relakem”,
reģ.Nr. LV40003275600, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

1
3
4

2 750,00
1 706,00
1 083,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

4

SIA „Fanex”,
reģ.Nr. LV40002012606,
Kalna 17-1, Rīga, LV-1003

1
2
3
5
7
8

2 533,25
2 108,20
1 863,56
10 648,12
1 301,83
2 481,44

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

5

SIA „Elme Messer L”,
reģ.Nr. LV40003284675, Aplokciema 3, Rīga, LV-1034

9

1 528,86

Piedāvājums neatbilst tehniskajām prasībām

6

SIA „BaltaLab”,
reģ.Nr.LV40003709154, jurid.adr.:Lubānas 14-123, Rīga, LV-1019

6
7
8

211,00
1 405,40
2 735,75

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.