LU CFI 2012/22/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2012/22/ERAF

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012.

Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0253/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/079 „Jauni luminiscenti materiāli enerģiju taupošiem gaismas avotiem” izpildei.

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Materiālu piegāde

N. p.k.

Nosaukums un specifikācijas

Daudzums, gab.

1

Nanoindentora adata.
Tips: Berkoviča trīsstūra piramīda, dimanta, virsotnes noapaļojums <20 nm, XP-tipa turētājs, savietojama ar Nanoindentoru G200.

1

 

2.

Atomspēka mikroskopa adatas.
Nekontakta, 325 kHz, k=40 N/m, R<10 nm, Al pārklājums, savietojamas ar Veeco CPII atomspēka mikroskopu.

50

3

Adhezīvās ripiņas (Adhesive taps).
Paredzētas paraugu piestiprināšanai atomspēka mikroskopam, diametrs 12 mm, elektrovadošas, divpusējas

300

Līguma izpildes laiks: 1 (viens) mēnesis, skaitot no līguma noslēgšanas.
CPV kods: 38519000-6

Ap 1500

10.08. 2012.

21.08. 2012.

10:00

Piedāvājumi nav iesniegti

Iepirkuma procedūra nobeigta bez rezultāta

23.08. 2012.

 

 

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pilns Uzaicinājuma teksts: