IEPIRKUMS LU CFI 2019/25/ERAF

Projektiem nepieciešamās optiskās un optomehāniskās komponentes

Projekta Nr.: KC-PI-2017/105 “Jaunās paaudzes viļņu frontes sensori, kuros izmantota kodēto difrakcijas struktūru metode”
Projekta Nr.: 1.1.1.2/I/16/199 Atbalsts pēcdoktoranrūtas pētniecības īstenošanai projekts “Stiklveida ķermeņa apduļķojumu efektu samazināšana/likvidēšana, izmantojot fāzes informācijas iegūšanu ar kodēto difrakcijas struktūru metodi”.

IEPIRKUMS LU CFI 2019/25/ERAF

PIL 9.panta kārtībā organizēts iepirkums “Projektiem nepieciešamās optiskās un optomehāniskās komponentes”, id. nr. LU CFI 2019/25/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.07.2019. pl.11:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: LU CFI Sekretariātā, 2.stāvā, Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV-1063, darba dienās no 9:00 līdz 17:00

Nolikums pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23777  vai lejuplādēt šeit:

Nolikums 

Pielikums Nr.2 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 2. daļa 

Līgums 3. daļa 

Līgums 1. daļa