IEPIRKUMS LU CFI 2019/22/ERAF

Pamatņu sagatavošanas un paraugu testēšanas aprīkojums

ERAF projekts nr. Nr.:1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”

Atklāts konkurss “Pamatņu sagatavošanas un paraugu testēšanas aprīkojums”, id. nr. LU CFI 2019/22/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.07.2019. pl.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818  vai varat tos lejuplādēt šeit:

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Noslēguma ziņojums 

Noslēguma ziņojums precizēts 19.09.2019. 

Līgums 4.daļa 

Līgums 3.daļa 

Līgums 1.daļa