IEPIRKUMS LU CFI 2019/16/ERAF

Patentu konsultāciju pakalpojums

nr.1.1.1.1/16/A/046 "Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana fotonisko ierīču prototipos", Nr. KC-PI-2017/40 “Termoelektriskais starojuma sensors”, Nr. KC-PI-2018/1 “LATOLED”,

Nr.KC-PI-2017/105 "Jaunas paaudzes viļņu frontes sensori, kuros izmantota kodēto difrakcijas struktūru metode".

IEPIRKUMS LU CFI 2019/16/ERAF

PIL 9.panta kārtībā organizēts iepirkums “Patentu konsultāciju pakalpojums”, id. nr. LU CFI 2019/16/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.05.2019. pl.11:00 Piedāvājumu iesniegšanas vieta: LU CFI Sekretariātā, 2.stāvā, Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV-1063, darba dienās no 9:00 līdz 17:00

Nolikums pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21678 vai lejuplādēt šeit:

Iepirkuma nolikums 

Noslēguma ziņojums 

Līgums ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​