Iepirkums LUCFI 2017/20

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv   Iepirkums "Mēbeļu piegāde", id.nr. LUCFI 2017/20. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 16.02.2017. rīkojumu Nr. 1-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. pantam.
Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
Mēbeļu piegāde LU CFI, atbilstoši Iepirkuma nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija; skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām.  Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro 03.10.2017. plkst. 10:00 6 piedāvājumi: SIA "Salons Arka", SIA "AJ Produkti", SIA "Lazurīts S", SIA "Office Solution", SIA "Vitrum mēbeles un iekārtas", SIA "Sentios" SIA "Lazurīts S" 06.10.2017. 01.09.2018. 2328,75 EUR - 41 999 EUR

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 39151000-5 – Dažādas mēbeles.

Papildus CPV Kods: 39151200-7– Darba galdi, 39131000-9 - Biroju plaukti, 39113100-8 - Atzveltnes krēsli.

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: Valdis Korsaks (tehniskā specifikācija), e-pasts: valdis.korsaks@cfi.lu.lv, tālr. Nr. +371 29213461

Ieva Lācenberga-Rocēna (citi jautājumi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. Nr. +371 29141994

Iepirkuma nolikums un 1. pielikums  2. pielikums  3. pielikums  Tehniskā specifikācijas / Tehniskais – finanšu piedāvājums  Līgums