Iepirkums LUCFI 2017/12

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv
Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
Tīrtelpu materiālu piegāde LU CFI, atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro līdz 17.07.2017. pl.10 5 piedāvājumi: SIA "Sentios", SIA "Anitra", LLC "Inospectra", SIA "Labochema Latvia", SIA "Faneks" SIA "Faneks" 29.08.2017. 12 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža vai līdz līguma summas sasniegšanai EUR 21 534,55 bez PVN
Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 18400000-3 – Speciālie apģērbi un aksesuāri; papildus CPV Kods: 33000000-7 – Higiēnas preces.

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Valdis Korsaks (tehniskā specifikācija), e-pasts: valdis.korsaks@cfi.lu.lv, tālr. Nr. +371 26437272

Ieva Lācenberga-Rocēna (citi jautājumi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. Nr. +371 29141994

Iepirkuma nolikums  Iepirkuma nolikuma 1. pielikums  Iepirkuma nolikuma 1. pielikums  Iepirkuma nolikuma 2. pielikums  Iepirkuma nolikuma 2. pielikums  Iepirkuma nolikuma 3. pielikums  Lēmums - noslēguma ziņojums  Līgums