9. martā, 13.00 notiks apvienotais LU Cietvielu fizikas institūta un LU Doktorantūras skolas "Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas" zinātniskais seminārs.

Semināra tēma: "No molekulām līdz zālēm vai jaunu zāļvielu atklāšanas projekti Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā".

Lektore: Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošā pētniece, prof., Dr. pharm. Maija Dambrova.

Semināra laikā prof. Dambrova pastāstīs par metodēm, kas tiek izmantotas laboratorijas pētnieciskajā darbā. Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorija ir dibināta 2001. gadā, lai atklātu jaunus zāļu mērķproteīnus, pētītu zāļu vielu molekulāros mehānismus un pārbaudītu jaunsintezēto savienojumu bioloģiskās aktivitātes, pielietojamos pētījumus veicot ciešā sadarbībā ar farmaceitisko industriju. Pētījumi norit kardiovaskulārās, centrālās nervu sistēmas un molekulārās farmakoloģijas jomās, aktīvi publicējot un patentējot darba rezultātus. Eksperimentālās metodes aptver in vivo un in vitro modeļus, šūnu kultūras, izolētu audu un mitohondriju izmantošanu, gēnu ekspresijas analīzi.