16. martā, 13.00 notiks apvienotais LU Cietvielu fizikas institūta un LU Doktorantūras skolas "Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas" zinātniskais seminārs.

Semināra tēma: "Magnētiski inducētas plūsmas, deformācijas un kustīgums mikromērogā".

Lektors: Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes docents Dr. phys. Guntars Kitenbergs.

Biomedicīnas un veselības aprūpes straujā attīstība prasa atrast jaunas pieejas un metodes, bieži vien vienas šūnas līmenī. Magnētisko lauku un materiālu izmantošana ir īpaši interesanta, lai attālināti manipulētu ar objektiem vēlamajā mikromērogā, tomēr šajā kombinācijā joprojām ir daudz nezināmā gan eksperimentāli, gan teorētiski, un tas motivē veikt pētniecību. Šajā prezentācijā tiks parādīti piemēri, kā ir panāktas neliela mēroga manipulācijas, izmantojot ārējo magnētisko lauku. Dr.phys. G. Kitenbergs iepazīstinās ar pamatjēdzieniem un to realizāciju laboratorijā. Piemēri ietvers magnētisko mikrokonvekciju, magnētiskos pilienus un peldētājus, izskaidrojot to pielietojamību, kā tie ir salīdzināmi ar citiem nozares sasniegumiem un kad mēs tos varētu redzēt ikdienas lietošanā.

Seminārs norisināsies angļu valodā.