Diskusija par NANO-FOTONIKAS platformas izveidi LU Cietvielu fizikas institūtā

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta zinātniskais seminārs 3. martā plkst. 13:00, LU CFI, Ķengaraga ielā 8, 2.stāva zālē Dr.phys. Aivars Vembris (LU CFI) .

Platforma - noteikti formulēta darbības programma, prasību, uzskatu kopums (skaidrojošā vārdnīca).
Cietvielu fizikas institūtā (CFI) tiek realizēti LZP granti, ERAF un citi projekti, kuros tiek pētīti materiāli fotonikas pielietojumiem un veidotas fotoniskās struktūras. Katrā projektā tiek definētas savas aktivitātes, un, vairākos gadījumos projektam beidzoties, sasniegtie rezultāti paliek tikai publikāciju veidā. Fotonikas platformas ietvaros šie rezultāti būtu apkopoti, veidojot zināšanu bāzi, kura ietvaros būtu iespējams formulēt tālākās uz attīstību vērstās darbības. Nano-fotonikas platformas ietvaros ir paredzēts izveidot spēcīgu fotonikas novirzienu, kurā tiktu iesaistītas CFI laboratorijas.
Nano-fotonikas platformai ir trīs mērķi:

  1. Attīstīt un standartizēt fotonisko materiālu pētījumus un fotonisko ierīču veidošanu.
  2. Attīstīt nano-fotonikas virzienu CFI līdz pasaules mēroga līmenim ar virzītu mērķi rezultātu publicēšanai augstas ietekmes žurnālos.
  3. Standartizētu pētījumu un struktūru pagatavošanas metožu piedāvāšanu akadēmiskām struktūrvienībām un industrijai.

Seminārs ir paredzēts diskusiju formātā, lai saprastu CFI laboratoriju viedokļus un ieinteresētību platformas izveidošanā.