Studentu un Jauno Zinātnieku projektu vadītāju atskaites

Par projektiem atskaitīsies:
  • Mārtiņš Vanags “Fe2O3 plāno kārtiņu elektrogalvanizācijas metodes optimizācija ar mērķi paaugstināt foto-aktivitāti”
  • Marija Dunce (Ēriks Birks) “Luminiscence un segnetolelektriskās īpašības ar Er aktivētos bezsvina multifunkcionālos materiālos uz Na0.5Bi0.5TiO3 bāzes”
  • Uģis Gertners “Interferences litogrāfijas pielietojums difraktīvo planāro optisko elementu iegūšanas procesā”
  • Jurģis Grūbe “Jauni materiāli infrasarkanā starojuma vizualizacijā”
  • Edgars Nitišs “Organisku materiālu orientēšana elektrooptiskā viļņvadu ierīcē”
  • Aivars Vembris “Plazmonu ierosinātas piranilidēna atvasinājumu pastiprinātas spontānās emisijas izmaiņas”
  • Roberts Zabels “Triboloģisko a-C/Cu nanokompozītu pārklājumu struktūras un mikro-mehānisko īpašību uzlabošana, ievadot Ti, Nb, Mo, Cr, u.c. piedevas”