Cietvielu KMR pielietojums materiālu struktūras pētīšanai un iespējas Latvijā

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, Doktorantūras skolas „Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas”, Maģistra programmas B kursa „Aktuālas materiālu un cietvielu fizikas problēmas” zinātniskais seminārs 30. novembrī plkst. 13:00, LU CFI, Ķengaraga ielā 8, 2.stāva zālē uzstājas Kristaps Jaudzems (Latvijas Organiskās sintēzes institūts). Molekulu un supramolekulāru kompleksu trīsdimensionālo struktūru noteikšanas metodes ir izmainījušas mūsu uztveri par ķīmiju un materiālzinātnēm, un ļāvušas attīstīties racionālam struktūras-balstītam dizainam. Cietvielu kodolu magnētiskā rezonanse (KMR) ir metode, kas ļauj iegūt atomu līmeņa strukturālu informāciju par ne-kristāliskām sistēmām, kas to padara ļoti piemērotu amorfus materiālus veidojošo molekulu struktūras pētījumiem. Pēdējās desmitgadēs cietvielu KMR ir piedzīvojusi strauju attīstību. Tas noticis pateicoties tādu tehnoloģiju attīstībai, kas pētāmos paraugus ļauj griezt ar 100 kHz un augstāku frekvenci, kā arī pārnest spinu polarizāciju no elektroniem uz kodoliem. Šīs iespējas ļāvušas attīstīties jauniem pielietojumiem paramagnētisko, organisko un neorganisko materiālu, kā arī virsmas molekulu pētniecībā. Seminārā tiks dots ievads par cietvielu KMR fizikālajiem pamatiem, aplūkoti piemēri materiālu struktūras pētīšanā, kā arī apspriestas cietvielu KMR iespējas Latvijā.