Studentu un Jauno Zinātnieku projektu vadītāju atskaites

02. novembrī plkst. 13:00, LU CFI, Ķengaraga ielā 8, 2.stāva zālē norisināsies 2016/2017 gada Studentu un Jauno Zinātnieku projektu vadītāju atskaites Par projektiem atskaitīsies:
  • Andris Antuzevičs “Ar gadolīniju un eiropiju diaktivētu oksifluorīdu stikla matricu un to keramiku spektroskopiskās īpašības”
  • Dmitrijs Bočarovs “Cu3N un ZnO aprēķini, izmantojot molekulāro dinamiku no pirmajiem principiem”
  • Arturs Bundulis “Organisko materiālu Kerra un divfotonu absorbcijas efektu spektrālās atkarības pētījumi”
  • Edgars Butanovs “Pārejas metālu halkogenīdu hibrīdu nanostruktūru fotodetektoru izstrāde”
  • Raitis Gržibovskis “Organisko plāno kārtiņu virsmas potenciāla atkarība no metāla elektroda izejas darba Kelvina zondes mērījumos”
  • Katrīna Laganovska “Lantanīdu jonu luminiscences spektru modelēšana oksīdu materiālos”
  • Elza Līna Liniņa “EO organiska materiāla orientēšanas dinamikas pētījumi, izmantojot plakanparalēlus elektrodus”
  • Aleksandrs Platoņenko “Magnētiskās FePt nanodaļiņas kā katalizators oglekļa nanocauruļu sintēzei”
  • Kaspars Pudžs “Organiska IS starojuma sensora prototipa izveide”
  • Aleksejs Zolotarjovs “PEO pārklājumu iegūšana un izpēte pielietojumam dozimetrijā”
Katram projekta vadītājam tiks dotas 15 minūtes, lai pastāstītu par projekta rezultātiem.