LU CFI zinātnisko semināru laikā norisināsies Studentu un Jauno zinātnieku grantu pieteicēju uzstāšanās

Uzstāsies:
  • A.Knoks “Plānslāņu heterosistēmu TiO2/WO3/Fe2O3 iegūšana un izpēte fotokatalītiskai ūdens sadalīšanai”
  • P.Lesničenoks “Gāzu sensors uz reciklētu dažu slāņu grafēnu bāzes – elektrodu dizains un jūtība - LU CFI tehnoloģiskās iespējas”
  • S.Ložkins “Vadoša polimēra-strukturētas ogles elektrodu un jonus vadoša separatora sintēze un elektroķīmisko īpašību izpēte pielietojumiem enerģijas uzkrāšanai”
  • A.Platoņenko “Ab initio F-centru modelēšana tīrā un ar Ce3+ aktivētā β-NaYF4 kristālā
  • M.Vanags “Netieša, augstas precizitātes elektrolīzes produktu masas noteikšanas metode izmantojot red-oks mediatorus”
  • A.Zolotarjovs “Atsevišķu nanodaļiņu augšuppārveidotās luminiscences īpašību atkarība no aglomerācijas un pozīcijas”
  • M.Zubkins “AZO plāno kārtiņu izgatavošana ar reaktīvu HIPIMS”