Par H2020 SPIRE projektu “Par “Deep Science Hackathon”

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, Doktorantūras skolas „Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas” zinātniskais seminārs 26. aprīlī plkst. 13:00, LU CFI, Ķengaraga ielā 8, 2.stāva zālē uzstājas Dr.phys. Andris Anspoks (LU CFI Direktora vietnieks inovācijā) un Gunārs Ķīsis (S/B PRO Startup Studija). Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un S/B PRO Startup Studija pirmo reizi Latvijā rīko Deep Science Hackathon (jaunu produktu radīšanas darbnīca), kurā tiks identificētas spēcīgākās uz materiāliem balstītas augsto tehnoloģiju idejas un komandas ar inovācijas potenciālu, kas ieņems paliekošu lomu Baltijas jaunuzņēmumu vidē. Trīs dienu laikā dalībnieki veidos starpdisciplināras komandas ar iepriekš iesniegtām idejām, attīstīs tās kopā ar mentoriem un pasākuma noslēgumā prezentēs komercializācijas plānu žūrijai, zinātniekiem, investoriem un interesentiem. Pasākuma laikā dalībniekiem tiks nodrošināts mentoru atbalsts, kopstrādes vide un informācija komercializācijas soļu veikšanai. Labākā ideja iegūs naudas balvu, un labākajām trīs idejām būs iespēja turpināt idejas realizāciju LU CFI un S/B PRO sešu mēnešu atbalsta programmā (mentori, prototipa izveide, turpmāka finansējuma piesaiste), kā arī citas vērtīgas balvas no atbalstītājiem. Tiek gaidītas idejas (TRL0), gan prototipi. Tiek gaidīti dalībnieki ārpus CFI ar dažadām kompetencēm (ķīmijā, biznesa attīstībā, dizainā, inženierijā, programmēšanā, mārketingā u.c.). Pasākumu atbalsta: KTH Innovation (Zviedrija), RISE (Zviedrija), Startin.LV, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) ir starptautiski atzīts līderis ar 40 gadu pieredzi materiālu zinātnēs un starpnozaru jautājumos, kas piedāvā starptautiski konkurētspējīgu pētniecību un inovatīvus risinājumus industriāliem lietojumiem. S/B PRO Startup Studija ir strauji augošu tehnoloģiju uzņēmumu (start-up) attīstības platforma, piedāvājot biznesa un dibinātāju izaugsmes rīkus, informāciju un pakalpojumus veiksmīgai biznesa realizācijai pasaules mērogā. S/B PRO kā pirmā startup studija Latvijā ir aktīvs inovāciju ekosistēmas veidotājs. Reģistrācija: https://ej.uz/RegDeepScience E-pasts jautājumiem: hakatons@cfi.lu.lv