Par H2020 SPIRE projektu “POLIMĒRU KOMPOZĪTMATERIĀLI AR BIOINSPIRĒTĀM FUNKCIJĀM: IZSTRĀDĀŠANA UN RAKSTURĪPAŠĪBAS”

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, Doktorantūras skolas „Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas” zinātniskais seminārs 19. aprīlī plkst. 13:00, LU CFI, Ķengaraga ielā 8, 2.stāva zālē uzstājas Sergejs Vidinejevs (LU Materiālu mehānikas institūts). Promocijas darbs ir izstrādāts disertācijas veidā fizikas nozarē materiālu fizikas apakšnozarē. Pētījums tika veikts LU Materiālu mehānikas institūtā. Darba zinātniskais vadītājs ir Dr. sc. ing., vadošais pētnieks Andrejs Aņiskevičs. Darbs saistīts ar aktuālu un jaunu pētījumu virzienu: bioinspirēto funkciju tālāku attīstīšanu slodzi nesošos kompozītos. Tās ir mehānisku triecienu vizuālās indikācijas un polimēru matricas vaskulārās pašdziedināšanas funkcijas. Šīs funkcijas tika nodrošinātas, izveidojot viedus slāņus un iebūvējot tos kompozītā. Pētījumā tika noskaidrotas piemērotās pārbaužu secības, attīstītas kvantitatīvas metodes un mehānisks modelis, lai novērtētu jauno funkciju efektivitāti kompozītos. Ir pierādīta funkciju augstā efektivitāte un spēja uzlabot slodzi nesošo ar šķiedru stiegroto polimēru kompozītmateriālu drošību.