Elektroķīmiskie strāvas avoti alternatīvajā enerģētikā – kurināmā šūnas

Dr.chem. Guntars Vaivars (LU CFI Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorija)

Tradicionālā uz ogļūdeņražiem balstītā ekonomika ir radījusi virkninevēlamu blakusparādību – resursu nepietiekamību un videspiesārņojumu. Viens no tehnoloģiskajiem risinājumiem ir izmantotelektroķīmiskos strāvas avotus, īpaši kurināmās šūnas. Tiks apskatītikurināmo šūnu uzbūves pamatprincipi un to klasifikācija, to vietacietvielu jonikā un cietie elektrolīti kā viena no pamatsastāvdaļām.