Polimēru kompozītmateriāla mehānisku bojājumu vizuālā indikācija

MSc. Olga Bulderberga (LU PMI (Materiālu ilglaicīgo īpašību laboratorija)) Šobrīd ar stikla šķiedrām armētie polimēru kompozītmateriāli (PKM) ir plaši izmantoti vairākās nozarēs (avio būvniecība un kosmoss, vēja enerģētika, kuģu un automobiļu būve, celtniecība...) Pateicoties polimēru kompozītmateriāla īpašībām tas paliek arvien pieprasītāks materiāls. Palielinās materiāla kopējais izmantotais daudzums konstrukcijās, kā arī konstrukciju atbildības līmenis. Līdz ar šāda materiāla pielietojuma palielinājumu, paliek arvien aktuālāks jautājums par materiāla tehnisko uzraudzību tas ekspluatācijas laikā. Pastāv vairākas PKM bojājumu detektēšanas metodes, bet tās galvenokārt ir saistītas ar papildus aparatūras izmantošanu, kas pārvērš bojājuma monitoringu par sarežģītu un ilglaicīgu procesu, it īpaši pie nepieciešamības novērtēt tehnisko stāvokli lielizmēra struktūrai. LU PMI Izstrādātā bojājumu vizualizēšanas metode, var vienkāršot materiāla kontroli ekspluatēšanas laikā un samazināt tehniskās uzraudzības laiku. Seminārā laikā tiks apskatīti PKM pielietojuma virzieni, materiāla izgatavošanas metodes un esošās konstrukciju stāvokļa uzraudzības metodes. Detalizētāk tiks apskatīta PKM bojājumu vizualizēšanas metode.