Pjezorezistīvais efekts elastomēru/nanografīta kompozītos

MSc. Artis Linarts (Rīgas Tehniskā universitāte, Tehniskās fizikas institūts) Mūsdienās arvien plašāk sadzīvē un ražošanā tiek izmantoti dažādi sensori mehāniskas iedarbības detektēšanai. Pjezorezistīviem elastomēru/nanografīta kompozītiem piemīt ievērojams un atgriezenisks pjezorezistīvais efekts, kas padara šos kompozītus potenciāli piemērojamus dažādu formu un ģeometrisko izmēru mehānisko sensoru izgatavošanai, kas spējīgi detektēt mehānisku iedarbību plašā iedarbības diapazonā. Šo īpašību kombinācija kopā ar vienkāršiem sensoru izgatavošanas apstākļiem, lētiem izejmateriāliem un vienkāršu sensora izmaiņas detektēšanu, padara tos potenciāli pievilcīgus industriālai sensoru ražošanai. Semināra mērķis ir sniegt padziļinātu ieskatu pjezorezistīvu sensoru īpašībās un trūkumos, izgatavošanas apstākļos, kā arī viscaur superelastīgu sensoru sistēmu potenciālajos pielietojumos. Aplūkotas būs arī elastomēru/nanografīta kompozītu pjezorezistīvā efekta atkarības no dažādiem oglekļa alotropiskiem veidiem un to koncentrācijām, kā arī šo kompozītu pjezorezistīvā efekta atkarības no mehāniskas iedarbības frekvences diapazonā no 0,01 līdz 45 Hz.