Rosinot jauniešus pievērsties eksaktajām zinātnēm un alternatīviem enerģijas iegūšanas veidiem, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts organizē sacensības “Saules kauss” 5.-12. klašu skolēniem.

Līdz “Saules kausa” sacensībām klātienē, skolēni veido komandas (2-3 skolēni) un, izmantojot institūta nodrošinātos saules paneļus un motorus*, kā arī sev pieejamos materiālus, veido ar saules enerģiju darbināmus transportlīdzekļu modelīšus sacensībām dažādās disciplīnās, iesniedzot arī īsu video par inovācijām dizainā un darba procesu.

Vairāk informācijas