Programmas vadītājs un izpildītāji

Programmas vadītājs:

 

Andris Šternbergs, Dr.habil.phys.

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

LU zinātniskais institūts

67187816
67132778
Ķengaraga iela 8, Rīga LV-1063
 
 
 
 

 

Izpildītāji:

Latvijas UniversitāteRīgas Tehniskā universitāte Rīgas Stradiņa universitāte
Valsts augstākās izglītības iestāde - UniversitāteValsts augstākās izglītības iestāde - UniversitāteValsts augstākās izglītības iestāde - Universitāte
670344446708930067409230
670345136708929267471815
Raiņa bulvāris 19, Rīga LV-1586Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
   

Latvijas Universitātes

Cietvielu fizikas institūts

Latvijas Universitātes

Matemātikas un informātikas institūts
Latvijas Universitātes Fizikas institūts
LU zinātniskais institūtsLU aģentūra – zinātniskais institūtsLU aģentūra – zinātniskais institūts
671878166722473067944700
671327786782015367901214
Ķengaraga ielā 8, Rīga LV-1063Raiņa bulv. 29, Rīga, LV-1459Miera iela 32, Salaspils – 1, LV-2169
   

Latvijas Universitātes

Polimēru mehānikas institūts

Rīgas Tehniskās universitātes

Neorganiskās ķīmijas institūts
Elektronikas un datorzinātņu institūts
LU aģentūra – zinātniskais institūtsRTU aģentūra – zinātniskais institūtsAtvasināta publiska persona- zinātniskais institūts
67551145794471167554500
67820467780077967555337
Aizkraukles iela 23, Rīga LV-1006Miera 34, Salaspils, LV-2169Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006
   
Fizikālās enerģētikas institūts
Atvasināta publiska persona- zinātniskais institūts
67552011
67550839
Aizkraukles iela 21, Rīga LV-1006