Programmas vadītājs:

 
Andris Šternbergs, Dr.habil.phys.

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

LU zinātniskais institūts
67187816
67132778
Ķengaraga iela 8, Rīga LV-1063
 
 
 
 
 

Izpildītāji:

Latvijas Universitāte Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Stradiņa universitāte
Valsts augstākās izglītības iestāde - Universitāte Valsts augstākās izglītības iestāde - Universitāte Valsts augstākās izglītības iestāde - Universitāte
67034444 67089300 67409230
67034513 67089292 67471815
Raiņa bulvāris 19, Rīga LV-1586 Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
       

Latvijas Universitātes

Cietvielu fizikas institūts

Latvijas Universitātes

Matemātikas un informātikas institūts
Latvijas Universitātes Fizikas institūts
LU zinātniskais institūts LU aģentūra – zinātniskais institūts LU aģentūra – zinātniskais institūts
67187816 67224730 67944700
67132778 67820153 67901214
Ķengaraga ielā 8, Rīga LV-1063 Raiņa bulv. 29, Rīga, LV-1459 Miera iela 32, Salaspils – 1, LV-2169
       

Latvijas Universitātes

Polimēru mehānikas institūts

Rīgas Tehniskās universitātes

Neorganiskās ķīmijas institūts
Elektronikas un datorzinātņu institūts
LU aģentūra – zinātniskais institūts RTU aģentūra – zinātniskais institūts Atvasināta publiska persona- zinātniskais institūts
67551145 7944711 67554500
67820467 7800779 67555337
Aizkraukles iela 23, Rīga LV-1006 Miera 34, Salaspils, LV-2169 Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006
       
Fizikālās enerģētikas institūts    
Atvasināta publiska persona- zinātniskais institūts    
   
67552011    
67550839    
Aizkraukles iela 21, Rīga LV-1006