Programmas īstenošanai ir izveidoti 5 projekti. 6. projekts satur ERA-NET MATERA programmas 3 projektus un kuru tematika ir Programmas sastāvdaļa.