Projekta numurs: VPP-EM-INFRA-2018/1-0003

Tips: Valsts Pētījumu programma Enerģētikā sadaļā "Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus"

Projekta ilgums: 2019 - 2021

Projekta vadītājs: Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultātes Enerģētikas institūts, Dr. sc. ing. Laila Zemīte

Sadarbības partneri: RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūts, LU Cietvielu fizikas institūts

Projekta atbildīgais no LU CFI: Dr.phys. Jānis Kleperis

Kopējais finansējums: 472 440 EUR

LU CFI finansējums: 80 000 EUR

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir gāzes piegādes, uzglabāšanas un izplatīšanas infrastruktūras, tirgus, risku un nākotnes attīstības scenāriju izpēte, lai izstrādātu risinājumus darbības efektivitātes un uzticamības uzlabošanai. LU CFI izpildāmie uzdevumi ir saistīti ar WP5 “Ūdeņraža ieguves tehnoloģiju izvērtējums atkarībā no resursa, energopatēriņa, izmaksām, elastības un paplašināšanas iespējām”.

Projektā tiks analizēta ūdeņraža loma enerģijas transportēšanā un uzglabāšanā šobrīd un nākotnē; tiks novērtētas ūdeņraža ieguves tehnoloģijas, tai skaitā bioūdeņradis un to piemērotība Latvijas resursiem, apstākļiem; novērtētas sintētiskā metāna ieguves tehnoloģijas no atjaunojamiem energoresursiem, izmantojot ražotnēs izmesto CO₂ un ūdeņradi kā izejas produktus. Tiks analizētas esošās dabasgāzes cauruļvadu un uzglabāšanas sistēmas izmantošanas perspektīvas, ņemot vērā iespējamo ūdeņraža ieguves un izmantošanas apjomu palielināšanos, izvērtējot iespēju esošās iekārtas pielāgot daļējai vai pilnīgai ūdeņraža transportēšanai un uzglabāšanai. Galvenie projekta rezultāti tiks atspoguļoti zinātniskās publikācijās un rekomendācijās politikas veidotājiem.

Saites:

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/29272

http://www.energijaunpasaule.lv/wp-content/uploads/2019/04/zinātniskie-projekti.pdf

http://www.energijaunpasaule.lv/wp-content/uploads/2019/06/Zeltiņš.pdf