Projekta vadītājs no Latvijas puses: Aivars Vembris, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Organiskās gaismu emitējošās diodes (OLED) pēdējā laikā kļuvušas arvien daudzsološākas, jo tām ir perspektīvi pielietojumi gan augstas kvalitātes displejos, gan apgaismojuma paneļos. Tām ir vairākas priekšrocības, piemēram, plakana virsma, cilvēkam un videi draudzīga gaisma, energo-efektivitāte, zems ieslēgšanas spriegums, krāsu temperatūras maiņa, molekulārā dizaina dažādība un vienkāršība, platleņķa skata leņķis, augsts kontrasts, elastīgums. Neskatoties uz šīm perspektīvajām OLED tehnoloģijas funkcijām un to iespējām, OLED tehnoloģija vēl joprojām ir attīstības stadijā saistībā ar ražošanas izmaksām, kas saistītas ar retzemju elementu saturošu organisko molekulu izmantošanu.

Projekta mērķi ir jaunu organisko molekulu sintēze, kuras pamatā ir termoaktivēta aizkavētā fluorescences (TADF) princips un ļoti efektīvas OLED struktūras dizains. Izmantojot TADF materiālu, mēs izstrādāsim inovatīvu OLED ierīču arhitektūru, kas nodrošina lielas jaudas efektivitāti, ilgāku kalpošanas laiku un augstu gaismas kvalitāti. Šī projekta galvenie mērķi ir izstrādāt OLED ierīces ar jaudas efektivitāti ≥ 180 lm / W, kalpošanas ilgums ≥ 60 000 stundām un spektra līdzības indekss (SRI) ≥ 90.