Organisko gaismas emitējošo diožu izveide no smago metālu brīva emisijas savienojuma (2021.-2023.)

Projekta vadītājs  Anna Pidluzhna

Vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001

Pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/592

Šis projekts ir vērsts uz gaismas izstarojošās diodes (OLED) izstrādi un izgatavošanu, kuru pamatā ir organiski fluorescējoši materiāli, kas nesatur smagos metālus. OLED ar jauniem materiāliem var kļūt efektīvāki izstrādes procesā, tiem ir vienkāršāka ierīces struktūra, zemākas ražošanas izmaksas un mazāka ietekme uz vidi.

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt un izgatavot jaunas pieejas OLED no smago metālu brīviem organiskiem gaismu emitējošiem materiāliem. Projektā ir izvirzīti sekojoši mērķi ar atbilstošām aktivitātēm:

• Sintezēt un raksturot jaunus daudzsološus savienojumus OLED

• Pārbaudiet materiālus ierīču konstrukcijās, lai tie atbilstu nozares prasībām

Viens no projekta mērķiem ir izveidot organisko gaismas emitējošo diodi ar vismaz 15% ārējo kvantu efektivitāti.

Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā no 09.02.2021. līdz 30.06.2023. Projekta kopējās izmaksas ir 106 673.02 EUR.