Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs

Kā liecina kompetences centra nosaukums, pētniecības projekti tiek realizēti biotehnoloģijas, bioenerģētikas, vides un biomasas pārstrādes virzienos.

Kompetences centra nozīmīgākie dalībnieki:

AS Biotehniskais Centrs, SIA Auravia Latvia, SIA Getliņi EKO, SIA Furfurola eksporta sabiedrība, SIA Zaļās tehnoloģijas, SIA Bimil, SIA Zaļā josta, SIA Eko osta, SIA Advanced Technologies, SIA SPD energo, SIA Biogas, SIA Koksnes pārstrādes sabiedrība, AS BAO, SIA BB biogāze, SIA Zaļie Lielkalni, SIA EKMI, Latvijas Universitāte, LU Cietvielu fizikas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Fizikālās enerģētikas institūts. Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs

Kontaktpersona:

Juris Vanags