Identifikācijas numurs: lzp-2023/1-0456

Tips: Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta ilgums: 2024-2026

Projekta vadītājs: Dr. phys. Kaspars Pudžs, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI)

Kopējais finansējums: 300 000 EUR

LU CFI finansējums: 300 000 EUR

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunas hibrīdsistēmas termoelektriskiem (TE) lietojumiem, iekļaujot nanodaļiņas mazmolekulāru stiklveidojošu savienojumu matricā. Plānās kārtiņas no hibrīdmateriāliem ļauj veidot dažādu formu elastīgus pārklājumus, tādējādi paverot iespējas izstrādāt TE ierīces zema līmeņa siltuma praktiskai pārvēršanai elektroenerģijā. Siltuma avots var būt ķermeņa siltums (valkājamām elektroniskām ierīcēm) un izšķērdētais siltums dažādos ražošanas un transportēšanas procesos. Tiks veikta nanodaļiņu atlase un modificēšana, kā arī organisko materiālu atlase, lai atrastu sinerģiskas sistēmas ar saskaņotām enerģijas struktūrām, lai iegūtu efektīvus TE slāņus. No hibrīdsistēmām ar labākajām TE īpašībām tiks izveidota termoelektriskā ierīce/prototips. Pirms tam COMSOL programmatūrā tiks izveidots 3D modelis, izmantojot izmērītos TE parametrus hibrīdsistēmām. Modelēšana ļaus optimizēt iekārtu parametrus, lai iegūtu augstāku efektivitāti. Šī projekta rezultāti kalpos par pamatu sadarbības attīstībai TE materiālu sintēzes jomā un būs pamats jaunu starptautisku projektu sagatavošanai. Projektu veiksmīga realizācija nodrošinās materiālus nākamās paaudzes videi draudzīgiem, zemu izmaksu, energoefektīviem TE pārklājumiem/ierīcēm, nodrošinot pozitīvu sociālekonomisko ietekmi.

 

LU CFI Organisko materiālu laboratorijas mājaslapa