Projekta vadītājs: Dr. habil. Larisa Grigorjeva

Izpildes termiņš (gadi) 2009-2012

LZP grants No. Nr.09.1126

Projekta izpildē iesaistītas 4 laboratorijas, kurās ir eksperimentu veikšanai atbilstošs aprīkojums, kurš tiek modernizēts un papildināts. Projekta izpildē ir iesaistīti pieci studenti un doktoranti.

Attīstāmo metodiku skaitā ietilpst: optiskās absorbcijas un luminiscentā spektroskopija redzamajā, ultravioletajā un IS spektra daļās, optisko procesu kinētiku spektroskopija nanosekunžu un garākos laika diapazonos, izmantojot lāzeru vai elektronu stara impulsus, FTIR spektroskopija, Ramana izkliedes spektroskopija, cirkulārā dihroisma magnetooptiskā spektroskopija, vakuuma-ultravioletā spektroskopija, magnētiskās rezonanses spektroskopija, optisko zudumu spektroskopija šķiedru gaismas vados un rentgena fluorescences mikroanalīzes spektroskopija.

Pētījumu objekti ir optisko materiālu dažādas kristāliskās polimorfās modifikācijas un SiO2, GeO2 stikli, kā arī tiem radnieciski materiāli. Šie ir plaša pielietojuma loka materiāli un tostarp optiskās telekomunikācijas ir viens no to moderniem pielietojumiem. Projektā pētīti materiāli, kurus var izmantot saules baterijās ar lielu efektivitāti (ZNO:Al:In) un gāzu sensoros (ZrO2, ZnO, TiO2), radiācijas detektoros(YAG:Ce,Pr,Nd), oksīdu filmas, dispersās SiO2 formas- nanodaļiņas, aerosili, MCD tipa nanostruktūras.

Attīstītas un izveidotas jaunas spektroskopijas metodes un tās pielietotas krāsu centru struktūras un luminiscences mehānismu noskaidrošanai pielietojumiem perspektīvos materiālos.