Projekta vadītājs: Dr.phys. Anatolijs Popovs

Projekta galvenais izpildītājs: Dr.habil.phys. Vladimirs Kuzovkovs

Kopējais finansējums: 300 000 EUR

Izpildes termiņš (gadi): 2018-2021

LZP FLPP Nr. LZP-2018/1-0214

Eksperimentāli teorētiskais projekts ir veltīts sistemātiskiem radiācijas bojājumu kinētikas un pamatprocesu pētījumiem scintilātoru materiālos, kas tiek izmantoti daļiņu fizikā, neitronu pētījumos un medicīniskajā attēlveidošanā. Radiācijas bojājumi kopā ar uztveršanas efektivitāti un laika izšķiršanas parametriem ir ļoti svarīgs faktors, kas nosaka visu scintilātoru detektoru, kas darbojas agresīvā radiācijas vidē, ilgstošu un stabilu darbību. Projekta galvenais mērķis ir prognozēt ilgstošu radiācijas stabilitāti spēcīgi apstarotiem scintilātora materiāliem, pamatojoties uz rūpīgu defektu anihilācijas kinētikas analīzi.