Projekta vadītājs: Dr.phys. Aleksandrs Kaļinko

Projekta galvenais izpildītājs:

Kopējais finansējums: 300 000 EUR

Izpildes termiņš (gadi): 2020-2022

LZP FLPP Nr. lzp-2019/1-0071

 

Pēdējā laikā organiskajiem pusvadītājiem ir pievērsta arvien lielāka uzmanība kā daudzsološai alternatīvai neorganiskajiem pusvadītājiem. Tie ir salīdzinoši lēti un viegli ražojami, var būt elastīgi, darbināmi zema sprieguma apstākļos (<10 V) un tiem var būt liela platība. Turklāt organiskajiem-neorganiskajiem hibrīdmateriāliem, kas ir šī projekta pamatā, ir liels potenciāls izmantot radiācijas noteikšanas nolūkos, ļaujot iegūt vēl nebijušas ierīču arhitektūras un funkcionalitāti. Projekta mērķis ir izstrādāt un izpētīt organiskus-neorganiskus hibrīdmateriālus ar potenciālu pielietojumiem rentgenstarojuma detektēšanai. Projekts atbilst Latvijas Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādņu Viedās Specializācijas (RIS3) jomai “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, kā arī ir atbilstošs prioritārajam virzienam zinātnē “1.Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai”.

 

Projekta mājaslapa: http://www.dragon.lv/exafs/lzp-2019_1-0071.htm