Projekta vadītājs: Dr. Phys. Jānis Kleperis

Sadarbības Partneris: LV Koksnes Ķīmijas Institūts

Projekta galvenais izpildītājs: Dr. Habil. Chem. Gaļina Dobele (LV KĶI)

Projekta izpildītāji:

no LU CFI:

 • Pēteris Lesničenoks,
 • Kaspars Kaprāns,
 • Ingars Lukoševičs;

no LV Koksnes Ķīmijas institūta:

 • Aleksandrs Volperts,
 • Dmitrijs Djačkovs,
 • Lilija Jāšina,
 • Ance Pļavniece;

no LU Bioloģijas fakultātes:

 • Vizma Nikolajeva,
 • Ilze Dimanta,
 • Matīss Paiders,

un no RTU Neorganiskās Ķīmijas institūta:

 • Antonija Dindune,
 • Dagnija Valdniece

Kopējais finansējums: 300 000 EUR

Izpildes termiņš (gadi): 2018-2021

LZP FLPP Nr. LZP-2018/1-0194

Projekta mērķis ir izstrādāt un izpētīt katalītiski aktīvu ar slāpekli bagātinātu specifisku oglekļa nanostruktūru materiālus, kas pēc aktivitātes salīdzināmi ar platīna katalizatoriem, bet pārspēj tos stabilitātē un izturībā pret piesārņojumu, priekš gāzu sensoriem un elektrodu un kompozītu veidošanai enerģijas iegūšanas, uzkrāšanas un izmantošanas ierīcēm - ūdens elektrolīzeriem, akumulatoriem, hibrīd-baterijām un mikroorganismu degšūnām. Mūsu darbā projektā galvenais izaicinājums ir izstrādāt metodiku no atkritumiem pašu iegūto nanostrukturēto oglekļa materiālu (vairākslāņu grafēns un ar sārmu aktivētie kokogles, kraft-lignīnu, celulozes rūpnīcas notekūdeņu nogulsņu materiāli) dopēšanai ar slāpekli. Tādi materiāli nepieciešami, lai padarītu pieejamus plašākai lietošanai šobrīd dārgos gan portatīvajai elektronikai, gan alternatīvām energo-tehnoloģijām domātās degšūnas (gāzes baterijas), kurās kā katalizators tiek izmantots platīns. Visā pasaulē zinātnieki meklē platīnam aizstājējus. Ar slāpekli bagādināts nanostrukturēts ogleklis, kura iegūšanai tiek izmantoti jau izlietotu produktu materiāli (grafīta tīģeļi), kokogle no vietējās koksnes un celulozi saturoši atkritumi, ir viegli pieejami un lēti materiāli, kuru izmantošana dārgo platīna katalizatoru vietā dažādās energo-nesēju ierīcēs dotu ļoti lielu ieguvumu tautsaimniecībai.