Projekta vadītājs: Dr. habil. Larisa Grigorjeva

Izpildes termiņš (gadi) 2013-2016

LZP grants No.302/2012

Projekta mērķis ir attīstīt fundamentālo procesu izpēti kas saistīti ar lokālo nesakārtotību (nanodaļiņu un keramiku graudu virsmām, lokalizētiem stāvokļiem stiklos un stiklu keramiskās). Šie stāvokļi ietekmē enerģijas pārneses un enerģijas akumulācijas procesus materiālos kuri ir perspektīvi biomedicīnas, dosimetrijas, gaismas avotu un sensoru pielietojumos. Pētījumi iekļauj optiskos pētījumus ar laika izšķiršanu, magnetooptiskos pētījumus, FTIR un Raman spektroskopijas metodes. Rezultāti kas iegūti monokristālu pētījumos tiks salīdzināti ar rezultātiem iegūtiem uz uz nanokristāliem, keramiskām, stikliem, stiklu-keramikām. Galvenā uzmanība tiks veltīta mehānismu un to efektivitātes izpētei „up-conversion” procesā, eksiton-eksiton izkliedei, ar skābekli saistīto defektu un Ge centru luminiscencei stiklos.