Projekta vadītājs: Dr. A. Kuzmins

Izpildes termiņš (gadi) 2013-2016

LZP grants No.187/2012

Atomārās struktūras zināšanas ir kritiskas, lai saprastu jebkura funkcionālā materiāla fizikālās un ķīmiskās īpašības. Sinhrotrona starojuma rentgenabsorbcijas spektroskopija ir jaudīga un universāla eksperimentālā tehnika, kura sniedz informāciju par konkrēta tipa atoma lokālo atomāro un elektronisko struktūru, un tā ir labi piemērota, lai pētītu sarežģītus savienojumus ar dažādu struktūras sakārtotības pakāpi. Rentgenabsorbcijas spektri (RAS) satur informāciju par daudz-atomu sadalījumu funkcijām, kuru noteikšana ir sarežģīts un netriviāls uzdevums. Mēs piedāvājam izstrādāt kompleksu modelēšanas pieeju, kas ļaus iegūt strukturālo informāciju no RAS izmantojot kvantu mehānikas un klasiskās molekulārās dinamikas vai apgrieztās Monte Karlo metodes. Jaunās metodes tiks piemērotas, lai pētītu funkcionālos materiālus, tādus kā volframātus un molibdātus, ļaujot labāk izprast tādās sarežģītas parādības kā multiferoiķu fiziku, magnētisko kārtību, metāla-izolatora pārejas, u.c.